Az ingyenes videókat a regisztrációt követõ bejelentkezés után rögtön megnézheted.

A feltüntetett árak korlátlan idõbeli hozzáférést tartalmaznak, azaz bármely 2 választott számítógéprõl akárhányszor, és akármeddig megtekinthetõk.

(Az itt megtekinthetõ videórészletek felbontása kisebb, mint a teljes videóé, melyet nagyobb méretben lehet az oldalra bejelentkezve megtekinteni.)

Sorozatok (79 perc) - 4800 Ft
Sorozatok monotonitása, korlátossága, konvergenciája, küszöbindex meghatározása, végtelen mértani sorok

Függvények határértéke és folytonossága (64 perc) - 4200 Ft
Folytonos függvények határértéke valós helyen, racionális törtfüggvények nulla per nulla típusú határértéke, f üggvények határértéke a plusz és mínusz végtelenben, irracionális törtfüggvények nulla per nulla típusú határértéke, racionális törtfüggvények végtelen mínusz végtelen típusú határértéke, irracionális függvények végtelen mínusz végtelen határértéke, folytonossági feladatok
 
Differenciálszámítás1. (38 perc) - ingyenes videó
Alapfüggvények deriváltjai, konstansszorosra, összegre vonatkozó deriválási szabály, szorzat- és hányadosfüggvény deriváltja, összetett függvény deriválása
Differenciálszámítás 2. (75 perc) - 4800 Ft
(A differenciálszámítás alkalmazása)
L'Hospital szabály, Érintő egyenlete, 3 függvény teljes függvényvizsgálata: értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, y tengelymetszet, monotonitás, szélsőérték, konvexitás, határértékek a szükséges helyeken és függvényábrázolás
 
Integrálszámítás1. (32 perc) - ingyenes videó
Határozatlan integrál és primitív függvény fogalma, alapintegrálok, konstansszorosra és összegre vonatkozó szabályok és használatuk, három integrálási szabály használata megoldott példákkal
Integrálszámítás 2. (77 perc) - 4800 Ft
Parciális integrálás, integrálás helyettesítéssel, határozott integrál, területszámítás, improprius integrál

 

Többváltozós függvények (90 perc) - 5500 Ft
Többváltozós függvény fogalma
Kétváltozós függvények ábrázolása síkmetszetek segítségével, nívóhalmaz fogalma
Parciális és iránymenti derivált, gradiens vektor
Közelítés érintõsíkkal
Másodrendû deriváltak, Hesse mátrix
Feltétel nélküli szélsõérték számítása
Feltételes szélsõérték számítása, Lagrange multiplikátor módszer

 

Mátrixok (88 perc) - 5500 Ft
Mátrixok összadása, szorzása. Vektorok függetlensége. Determináns kiszámítása kifejtési tétellel, Sarrus szabállyal, inverz mátrix meghatározása determinánsok segítségével, egyenletrendszer megoldása Cramer szabállyal és Gauss eliminációval, mátrix rangja és inverze Gauss eliminációval, bázistranszformáció, vektorok függetlenségének és a mátrix rangjának meghatározása bázistranszformációval

 

Kombinatorika (29 perc) - 890 Ft
Permutáció, variáció, kombináció fogalma, kiszámítási módja, 20 megoldott feladat

Valószínűségszámítás 1. (72 perc) - 4500 Ft
(Klasszikus valószínűségszámítás)

Kedvező/összes típusú feladatok, visszatevés nélküli és visszatevéses mintavétel, feltételes valószínűség, szorzási szabály, események függetlensége, teljes valószínűség tétele, valószínűségi fa, Bayes-tétel

Valószínűségszámítás 2. (56 perc) - 4200 Ft
(Diszkrét egyváltozós eloszlások)

Valószínűségi változó (kszi) fogalma, diszkrét eloszlás, eloszlásfüggvény ábrázolása, felírása, diszkrét valószínűségi változó várható értéke, szórása, nevezetes eloszlások: karakterisztikus, hipergeometrikus, binomiális és Poisson eloszlás
 
Valószínűségszámítás 3. (88 perc) - 5500 Ft
(Folytonos eloszlások)

Folytonos valószínűségi változó eloszlásfüggvénye, sűrűségfüggvénye, sűrűségfüggvény meghatározása eloszlásfüggvényből és fordítva, nevezetes folytonos eloszlások (folytonos egyenletes, exponenciális, normális), Markov- és Csebisev egyenlőtlenség, nagy számok törvénye, Bernoulli egyenlőtlenség
 
Valószínűségszámítás 4. (25 perc) - 2400 Ft
(Kétváltozós diszkrét eloszlások)

Kétváltozós diszkrét eloszlás együttes- és peremeloszlás-függvénye, valószínűségi változók függetlensége, kovariancia és korreláció számítása
 
Feladatgyûjtemény 1. (90 feladat) - 3150 Ft
Az elsõ féléves témakörökbõl tartalmaz feladatokat videós megoldásokkal. Halmazok, függvények, sorozatok, függvények határértéke, differenciálszámítás, integrálszámítás
 
Feladatgyûjtemény 2. (43 feladat) - 1505 Ft
Második féléves témaköröket dolgozza fel: kombinatorika, valószínûségszámítás, mátrixok
 

Vissza a főoldalra!